วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

บทวิเคราะห์การเมืองไทย:ข่าวสด

สัมพันธ์ การเมือง รัฐบาล พรรค มวลชน กรณี คนเสื้อแดง
กรณีการ เข้าบ้านสี่เสาเทเวศร์ ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้บทเรียนอย่างสำคัญทั้งในทางการเมืองและในทางรัฐศาสตร์

ขอให้พิจารณาจากคำพูดของ นางธิดา โตจิราการ ประธาน นปช.ที่ว่า

"เป็น เรื่องของรัฐบาลในฐานะผู้ปกครองที่จะทำให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างราบ รื่นขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเสื้อแดง"

นี่ย่อมเป็นการกล่าวในลักษณะแยกจำแนก

แยก จำแนกให้เห็นความแตกต่างระหว่างรัฐบาล กับ พรรคเพื่อไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงทั้งแผ่นดิน

มีความสัมพันธ์กันแต่มีภาระหน้าที่และกระบวนการทำงานไม่เหมือนกัน

หากแยกไม่ออกระหว่างสถานะแห่งรัฐบาล กับ สถานะแห่งพรรคการเมือง และกับสถานะแห่งองค์กรมวลชน ก็จะเกิดความสับสน

เป็นความสับสนและเป็นความยุ่งเหยิง

อย่า ว่าแต่ระยะห่างอันก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มคนเสื้อแดงเลย แม้กระทั่งระหว่างรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยก็จำเป็นต้องพิจารณาตามความเป็นจริง

ความเป็นจริง 1 ที่รัฐบาลไม่ได้มีแต่พรรคเพื่อไทยเพียงพรรคเดียว

ตรง กันข้าม รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีพรรคเพื่อไทยเป็นด้านหลัก แต่ก็มีพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา พรรคพลังชล พรรคมหาชน เป็นส่วนประกอบ

อย่างที่เรียกกันว่าพรรคร่วมรัฐบาล

การบริหาร ราชการแผ่นดินตามนโยบายอันแถลงต่อรัฐสภาเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 อาจมีของพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นแกนหลัก แต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่ให้ความสนใจต่อพรรคร่วมรัฐบาลเสียเลย

ตรงนี้ย่อมมีความละเอียดอ่อนและต้องเคารพต่อกันและกัน

ขณะ เดียวกัน เมื่อรัฐบาลประกอบส่วนขึ้นเช่นนี้ ยิ่งทำให้การจัดความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยและต่อกลุ่มคนเสื้อแดงยิ่งต้อง มากด้วยความระมัดระวัง

ต้องยอมรับในความแตกต่างระหว่างพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มคนเสื้อแดง

พื้นฐานที่สุดก็คือ พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมือง จดทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แสดงเจตจำนงเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง

เมื่อได้รับเลือกชนะเป็นอันดับ 1 ก็มีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล บริหารประเทศ

ขณะ ที่กลุ่มเสื้อแดงมิได้เป็นพรรคการเมือง หากแต่เป็นการรวมตัวของประชาชนเข้าเป็นองค์กรมวลชนเป็นการเมืองในภาคประชาชน มิได้ยึดโยงกับระเบียบข้อบังคับเหมือนพรรคการเมือง

รัฐบาล พรรคเพื่อไทย คนเสื้อแดง จึงทั้งร่วมกันและเป็นอิสระจากกัน

กระนั้น หากกล่าวระหว่างพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงสายสัมพันธ์มีความใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ

เป็น ความสัมพันธ์ทางความคิด เป็นความสัมพันธ์ทางการเมืองและบางส่วนอาจสัมพันธ์กันในทางการจัดตั้ง ขณะที่บางส่วนก็ประกาศตนเป็นอิสระไม่สัมพันธ์กันในทางการจัดตั้ง

กระบวนการบริหารความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำว่ามีมา
กน้อยเพียงใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น